bilgi@ozelegitimportali.com

bilgi@ozelegitimportali.com

0212 227 22 56

0212 227 22 56

Giriş

Bu portal Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı kapsamında hazırlanmıştır.

Tutumlar Değişir Dünya Değişir Projesi, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi’nin 2018 yılında teklif çağrısına çıktığı Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Hibe Programının ön başvuru ve başvuru aşamalarını geçerek 1 Kasım 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş ve MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü de projenin tarafı ve genel sahibi olduğu bir hibe projesidir. Desteklenen proje kapsamında ülkemizde ilk defa yaratıcı drama yöntemi kullanılarak özel eğitime ilişkin  tutum değiştirme çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin özel eğitime ilişkin bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik bir elektronik öğrenme platformu hazırlanmıştır. Ek olarak özel eğitim etkinliklerini içeren etkinlik kitabı da hazırlanarak basımı gerçekleştirilmiştir. Yaratıcı Drama Yoluyla Tutumların değiştirilmesine yönelik  hazırlanan oyun ve etkinlikler kitabının pdf hali Özel Eğitim Portalı’na yüklenerek tüm öğretmenlerin kitaba erişimi sağlanmıştır.

 

Proje sürecinde 2021-2023 tarihleri arasında 58 grup eğitimle 1139 öğretmen ile online programın uygulandığı oturumlara katılan yaklaşık 4000 öğretmenle tutum değiştirme çalışmaları yürütülmüştür. Çalışmaya başlamadan önce uygulanan ön test sonuçlarına göre öğretmenlerimizin kaynaştırma ve bütünleştirmeye ilişkin önyargılarının ve yanlış inançlarının olduğu görülmektedir. Her bir çalışmanın ardından uygulanan son test sonuçları da göstermektedir ki, yaratıcı drama yoluyla gerçekleştirilen tutum değiştirme çalışmaları öğretmenlerin özel eğitime ve bütünleştirmeye yönelik farkındalıklarının ve inançlarının artmasını sağlamıştır.

Ayrıca proje ile öğretmenlerin özel eğitim ve kaynaştırmaya eğitimine ilişkin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu hedefe ulaşıldığının göstergesi olarak yayınlanan e-portal sayısı, e-portal formator sayısı ile e-portalı kullanan kişi sayısı belirlenmiştir. Temmuz ayında yayına başlayan ozelegitimportali.com isimli portala Nisan 2024 tarihi itibariyle 1024 kişi üye olmuştur. Bu sayı her geçen gün artmaktadır. Portal içeriğinde yer alan 6 modülden oluşan eğitimi tamamlayan öğretmenlere sertifika verilmiştir ve verilmeye devam etmektedir.

 

Projemizin 2 ana hedefi olan; tutum değiştirme ve öğretmenlerin kaynaştırma ve bütünleştirme yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik yaptığımız faaliyetler öğretmenlerimiz üzerinde oldukça olumlu ve önemli değişiklikler sağlanmıştır.

Yaratıcı drama yöntemi ile uygulanan tutum değiştirme faaliyetlerimiz sonucunda öğretmenlerin fikir, söylem ve davranışları bu faaliyetlerin olumlu sonuçlarını göstermiştir.

Özel eğitim alanında uzun yıllar bilimsel faaliyet gösteren akademik bir ekip tarafından içeriği gerçekleştirilen, uzman teknik bir ekip tarafından teknik altyapı ve tasarımının oluşturulduğu bir özel eğitim e portalı öğretmenlerin kullanımına sunulmuştur. Bu e portal öğretmenlerin bütünleştirme/kaynaştırma konusunda bilgi ve becerilerini desteklemektedir.

Tutumların değiştirilmesinde etkili olması düşünülen bir etkinlik kitabı yayınlanmış ve dağıtılmıştır. Bu etkinlik kitabı öğretmenlerin sınıflarında da özel gereksinimli öğrencilerin sosyal kabulünü arttırıcı faaliyetler gerçekleştirmelerini sağlamaktadır.

Pandemi nedeniyle başvuru sürecinde ön göremediğimiz birçok engelle karşılaştık. Yaratıcı drama faaliyetlerimize katılımı sağlamak amacıyla “yaratıcı drama yoluyla özel eğitime yönelik tutumların değiştirilmesi” eğitim programımız MEB Mesleki Gelişim Semineri Programına dönüştürülmüştür. Böylece program, uygulama yeterliliği bulunan yaratıcı drama eğitmenleri tarafından MEB bünyesinde rahatlıkla uygulanabilir hale gelmiştir.

Projemiz faaliyetleri kapsamında yüz yüze eğitimlerde kullanmak amacıyla geliştirdiğimiz “yaratıcı drama ile özel eğitime yönelik tutumların değiştirilmesi eğitim programı” online programa dönüştürülmüştür. Böylelikle olağanüstü koşullarda dahi kullanılabilir bir yapıya kavuşturmuştur.

PORTAL HAKKINDA

Akademisyen ekip tarafından içeriği hazırlanan ve yine yüklenici şirketin belirlediği teknik ekibin tasarım ve altyapısını oluşturduğu e portal proje faaliyetlerimiz kapsamında geliştirilmiştir. Bu portal öğretmenlerin bütünleştirme/kaynaştırma uygulamalarını gerçekleştirirken destek alabilecekleri önemli bir kaynak olma özelliğindedir. Öğretmenlerin üye olabildiği ve içerikte bulunan eğitimleri tamamladıklarında sertifika alabildikleri bir sistem oluşturulmuştur. E portal üzerinden özel gereksinimli öğrencilerine verecekleri eğitimleri planlayabildikleri bir alt yapı oluşturulmuştur. Aynı zamanda tüm eğitimler engelsiz bir erişim için alt yazı ve seslendirme ile desteklenmiştir. Eğitim içerikleri yazılı olmakla birlikte videolarla da zenginleştirilmiştir. Özel Eğitim Portalının iki amacı bulunmaktadır.

 

  1. Özel Eğitim Platformu olan Özel Eğitim Portalı ile altı modülden oluşan içerikler, videolar, görseller ve formlar ile kaynaştırma/bütünleştirmeye dair öğretmenlerin bilgi becerilerinin artırılması hedeflenmektedir.

 

  1. Portal içerisinde bulunan E Kütüphane aracılığıyla öğretmenlerin kaynaştırma/bütünleştirme alanıyla ilgili videolar, kitaplar, araştırma, makale, tez, proje örnekleri ile çeşitli faydalı içeriklerden faydalanması sağlanmaktadır.

 

Özel Eğitim Portalı sürekli güncellenen içerikleri ve planlayacağı eğitimleri ile devam etmektedir.

Projemiz Hakkında

Tutumlar Değişir Dünya Değişir Projesi, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi’nin 2018 yılında teklif çağrısına çıktığı Bütünleştirme için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Hibe Programının ön başvuru ve başvuru aşamalarını geçerek 1 Kasım 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş ve MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü de projenin tarafı ve genel sahibi olduğu bir hibe projesidir.

Hedefimiz

Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması

Amacımız

Yaratıcı drama etkinlikleriyle İstanbul Beşiktaş ilçesindeki öğretmen ve yöneticilerin özel eğitime ilişkin tutumlarının değiştirilmesi ve kaynaştırma bütünleştirmeye ilişkin bilgi ve becerilerinin artırılmasıdır.

Ne Yapıyoruz?

 

Projemizin genel hedefi ve amacına yönelik hazırlanmış olan 2 ana faaliyeti bulunmaktadır.

Faaliyet I, Özel Eğitime İlişkin Tutumların Yaratıcı Drama Yöntemiyle Değiştirilmesi

Faaliyet 2, Özel Eğitime İlişkin Bilgi ve Becerilerin Desteklenmesi Amacıyla e-öğrenme platformu geliştirme

Bütünleştirici eğitim için Beşiktaş ilçesinde özel eğitim hizmetlerinde tüm öğretmenler ve idarecilerin tutumlarının olumlu yönde değiştirilmesi planlanmıştır.

Bu amaçla www.ozelegitimportali.com adıyla faaliyet gösterecek öğrenme platformu oluşturulmaktadır. Burada tüm öğretmenlerimizin faydalanacağı alanında uzman üniversite hocaları tarafından hazırlanan videolar, örnek oyun ve etkinlikler içerecektir.

Nasıl Faydalanırsınız?

Tarayıcınıza www.ozelegitimportali.com adresini girin. Ana sayfada bulunan üye ol kısmından kullanıcı/üye kaydı oluşturun. Portal üzerinden oluşturduğunuz üye kaydıyla giriş yaparak eğitim modüllerimize ulaşabilirsiniz.

 

Eğitim modüllerine giriş yapın. Modülleri sırayla takip ederek eğitim içeriklerini okuyabilir ve videoları izleyebilirsiniz. Toplam altı modül bulunmakla birlikte her modülün dört alt başlığı içerikte yer almaktadır. Faydalanmak isteyeceğiniz ek kaynaklar için E Kütüphanemizi ziyaret etmeyi unutmayın.

Her eğitim modülünün bir sınav değerlendirmesi bulunmaktadır. Altı modülün sınavını tamamlayarak belge almaya hak kazanabilirsiniz.

Tanıtım
Filmimiz

Projemize Dair

× Destek