bilgi@ozelegitimportali.com

bilgi@ozelegitimportali.com

0212 227 22 56

0212 227 22 56

Giriş

“Etkinliği Geliştir Tutumları Değiştir” Yarışması

“Etkinliği Geliştir Tutumları Değiştir” Yarışması

Başvuru Formu için TIKLAYINIZ 

DAYANAK

1-      Milli Eğitim Temel Kanunu 9. Maddesi: “ Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır” demektedir.

2-      Milli Eğitim Temel Kanunu 54. Maddesi: “Kişilere veya kuracağı komisyonlara veya yarışmalar düzenleyerek hazırlatmak” ifadesi yer almaktadır.

3-      MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği, 19/09/2017 tarihli Kaynaştırma Bütünleştirme Uygulamaları Yoluyla Eğitim Genelgesi

İlgili mevzuat özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin bütünleştirilmesine yönelik faaliyetlerin zorunlu tutmakta ve desteklemektedir.

YARIŞMANIN AMACI

Beşiktaş Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen bu yarışma ile Türk Milli Eğitim Sistemi’nin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusundan hareketle öğrenci, veli veya yetişkinlerden özel eğitime yönelik tutumların olumlu yönde değiştirilmesi ve farkındalık kazandırılması ana amaç olmakla birlikte aşağıdaki amaçlar hedeflenmektedir.

·         Yarışma sürecinde gelecek etkinlikler ile ülkemizde Kaynaştırma/Bütünleştirme  Uygulamaları yoluyla eğitim vermekte olan tüm öğretmenlere yönelik sınıf içi ve dışı uygulayabilecekleri etkinlikler konusunda desteklemek.

·         Destek Eğitim Odalarında görev yapan öğretmenlere, bütünleştirmeye yönelik uygulama ve çalışmalar konusunda ışık tutmak.

·         Velilerin farklı gelişim gösteren bireyleri kabulü konusunda desteklenmesini sağlamak

·         Öğrencileri, öğretmenlerin kişisel yetkinliklerinin gelişimiyle farklı gelişen bireyleri kabulü ve bütünleştirmeye uyumu konusunda desteklemek

·         Öğretmenlerin etkinlik üretme becerilerinin geliştirilmesi,

·         Sınıf içi ve dışında uygulanabilecek etkinlik çeşitliliğinin oluşturulması,

·         Öğrencilere farklı etkinlikler sunularak yetenek gelişimlerinin desteklenmesi,

·         Etkinliklerin internet ortamında da paylaşılarak bilgiye erişimin sunulması amaçlanmaktadır.

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI 

Genel Şartlar

Yarışmaya Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî ve özel kurumlarda görev yapan öğretmen (kadrolu, sözleşmeli, ücretli öğretmenler )ve yöneticiler; üniversitelerde görev yapan akademik personel ile üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler (açık öğretim, yüksek lisans dahil) başvuru yapabileceklerdir. (Yarışmaya katılan öğretmenlerden ve akademisyenlerden dereceye girmeleri durumunda görev belgesini istenildiğinde sunmaları beklenmektedir).

Yarışma sonunda etkinlikler kitaplaştırılacak olup Türkiye genelindeki tüm Milli Eğitim Müdürlüklerine ve Rehberlik Araştırma Merkezlerine gönderilecektir. Basılacak ve dağıtımı gerçekleştirilecek kitapta; dereceye girsin ya da girmesin basılmasına karar verilen her bir etkinliğin altında etkinliği hazırlayan kişinin bilgileri yer alacaktır. 

Birden fazla ürünle yarışmaya katılmak isteyen katılımcıların, her ürün için ayrı bir başvuru formu doldurması gerekmektedir.

Yarışmaya etkinlik gönderen katılımcılar gönderdikleri etkinlik örnekleriyle daha önce düzenlenen ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece( birinci, ikinci, üçüncü, mansiyon, özel ödül…) almış ya da herhangi bir kaynakta basılmış etkinliklerle yarışmaya katılamazlar. Yarışmaya katılacak olan katılımcıların etkinliklerinin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmeleri beklenmektedir. (Ödül kazanan katılımcıların bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül ve kazanımları geri alınacaktır).

Yarışmaya katılacak ürünlerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu, Türk Milli Eğitimi temel amaçlarına uygun olması gerekmektedir.

Yarışmaya katılan katılımcılar MEB Temel Kanunundaki telif hakları hükümlerini kabul eder.

MEM TEMEL KANUNU, TELİF HAKKI

Katılımcı yarışmaya gönderdiği materyalin veya etkinliğin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderilen materyalin ya da etkinliğin konu seçiminde, araştırmanın yapılmasında ve üretilmesinde tamamen kendi bilgi, beceri ve fikirlerini kullandığını, materyalin/etkinliğin kendisi tarafından üretildiğini ve dipnot vermeden hiçbir yerden alıntı yapmadığını; çalışmanın orijinal ve özgün olduğunu ve özgün olmamasından doğacak tüm hukuki sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul eder. Materyal ve etkinliği ile ilgili olarak üçüncü şahıslar tarafından yapılacak başvurulardan ve tazminat taleplerinden doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Materyal veya etkinliği ödül almaya hak kazanmış katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği sonradan anlaşılanlardan yarışma ile elde ettikleri ödül, belge ve her türlü kazanımları geri alınır.

Eser telif hakkı eser sahibine ait olmakla birlikte; Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserinin “Millî Eğitim Bakanlığı” tarafından kullanılmasına süresiz olarak kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin/ürününün çoğaltma, değiştirme, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve bunun gibi umuma arzla ilgili bilumum telif hakları için Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne izn/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini ya da bu lisans için herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. “Millî Eğitim Bakanlığı” eserler için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.

Yarışmaya katılan katılımcılar, yarışmaya gönderdiği etkinliklerin her türlü yayın hakkını Beşiktaş Rehberlik Araştırma Merkezi’ ne devreder.

Yayımlanan eserler için herhangi bir telif ücreti ödenmez.

Başvurusunu tamamlayan her katılımcı yukarıda bulunan başvuru şartlarını kabul etmiş sayılır.

Elektronik ortamdaki başvuru formları eksiksiz, açık ve anlaşılır şekilde doldurulmalıdır. Eksik, yanlış ve yanıltıcı bilgi verilmesi halinde materyal veya etkinlik, yarışma kapsamı dışında tutulacaktır.

Teknik Şartlar

Etkinliklerin içerikleri ekleri ve varsa videoları dijital ortamda gönderilecektir.

Etkinliklerin,

Öğretmen, öğrenci veya velilerde tutum değiştirmeye yönelik hedeflerinin olması beklenmektedir.

Tutum değiştirmeye yönelik ve farkındalık kazandırmaya yönelik yazılacak etkinliklerde

anlatım

görsellik

drama

düşünme

hikayeleştirme vb. tüm bakış açıları kullanılabilir.

BAŞVURULAR VE ETKİNLİKLERİN GÖNDERİLMESİ

Başvurular  www.besiktasram.meb.k12.tr websitesinden yapılacaktır. Başvuru formunda bulunan bilgilerin eksiksiz doldurulması ve etkinlik için kullanılan materyal ve video fotoğraf gibi eklerin linkte bulunan dosya kısmına eklenmesi gerekmektedir.

Etkinliğin gönderilmesi için başvuru formunun sonunda yer alan ve gönderilen etkinliğin  katılımcıya ait olduğunu taahhüt ettiğini bildiren şartnameyi onaylaması gerekmektedir.

Etkinlik gönderip yayınlanmaya uygun görülen etkinlik sahibi için Beşiktaş RAM tarafından E- Katılım ve Teşekkür belgesi verilecektir.

Etkinlik kitabında etkinliği hazırlayan öğretmenin, akademisyen veya öğrencinin adı belirtilecektir.

Etkinlik kitabı için seçim yapılırken benzer etkinliklerden uygulanabilirlik düzeyi yüksek ve kazanımlara daha uygun olduğu görülen çalışmalara öncelik verilecektir.

ÖDÜLLER

1.      Olan Kişiye: Tablet + 2.500 TL değerinde Zeka Akıl Oyunu

2.      Olan Kişiye: HD Kameralı Drone + 2000 TL değerinde Zeka Akıl Oyunu

3.      Olan Kişiye: Bluetooth Kulaklık + 1000 TL değerinde Zeka Akıl Oyunu

4.      1000 TL değerinde Kitap Seti

5.      800 TL değerinde Kitap Seti

6.      700 TL değerinde Kitap Seti

7.      600 TL değerinde Zeka Akıl Oyunu

8.      500 TL değerinde Zeka Akıl Oyunu

9.      400 TL değerinde Zeka Akıl Oyunu

10.  300 TL değerinde Zeka Akıl Oyunu

Yarışmaya etkinlik göndererek emek harcayan TÜM Katılımcılar ayrıca Beşiktaş Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından online olarak düzenlenecek sertifikalı

10 saatlik İŞARET DİLİ

10 saatlik BRAİLLE Alfabesi Eğitimine ÜCRETSİZ katılabilecektir.

Etkinlik gönderip yayınlanmaya uygun görülen etkinlik sahibi için Beşiktaş RAM tarafından E- Katılım ve Teşekkür belgesi verilecektir.

Değerlendirme kriterleri nelerdir? 

1.      Kazanımların açık bir şekilde ifade edilmiş olması

2.      Kazanım ve etkinliklerin tutarlılığı

3.      İçeriğin açık ve anlaşılır olması

4.      İçerikte güncel bilgi sunulması

5.      Disiplinler arası (farklı dersler ve temalar) bağlantıya yer verilmiş olması

6.      Süreçte birden fazla farklı yöntem ve tekniklerin kullanılması

7.      Üst düzey düşünme becerilerinin (eleştirel düşünme/ yaratıcılık/problem çözme) entegresi

8.      Çalışmaların ürün odaklı ilerlemiş olması (proje veya performans)

9.      Etkinliğin özgünlüğü

10.  Etkinliğin temaya uygunluğu

11.  Süreç becerilerine katkısı (araştırma/ iletişim/ takım çalışması vb..)

12.  Etkinliğin farklı ortam ve koşullara uyarlanabilirliği

13.  Etkinlik materyallerinin ulaşılabilinirliği (ekonomik, ergonomik, kolay bulunabilinirlik)

14.  Etkinlik değerlendirme yöntemi açıkça ifade edilmesi ( öz değerlendirme, akran değerlendirmesi, gelişim değerlendirme ölçeği)

15.  Ölçme değerlendirmenin etkinliğe uygunluğu

       ***(Kriterler: 1-5 arası puanlandırılacak)

Yarışma seçici kurulu Beşiktaş RAM proje ekibinde yer alan psikolojik danışman, özel eğitim öğretmeni ve idarecilerden oluşmaktadır.

Başvuruların Kabul Edilme Tarihi: 18.05.2023

Son Başvuru Tarihi: 15.06.2023

Sonuçların Açıklanması: 30.06.2023

İletişim: Beşiktaş Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Başvuru Formu için TIKLAYINIZ 

× Destek