bilgi@ozelegitimportali.com

bilgi@ozelegitimportali.com

0212 227 22 56

0212 227 22 56

Giriş

Dikkat ! Bu modüle kayıt olabilmek için aşağıdaki modülleri başarılı şekilde tamamlamanız gerekmektedir.

Modül 1 – KAYNAŞTIRMA / BÜTÜNLEŞTİRME UYGULAMALARI

Kurs Kategorisi : Modül 1
Modül 1 – KAYNAŞTIRMA / BÜTÜNLEŞTİRME UYGULAMALARI

 

Eğitim hizmetleri okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar devam eden uzun bir süreci kapsamaktadır. Ancak 21. yüzyılda eğitim için süre ve mekan sınırları kalkmış artık yaşam boyu eğitim ve çoklu ortamlarda eğitim anlayışı hakim olmuştur. Dolayısıyla eğitim ana babalara anne babalık eğitimlerinin sunulmasıyla başlayan, yetişkinlik döneminde mesleki eğitim, kariyer eğitimi ve hizmetiçi eğitime kadar giden bir süreç halini almıştır. İnsan haklarının bir gereği olarak bu süreçte
tüm bireylerin nitelikli eğitim alma hakkı vardır. Eğitim hizmetleri sunduğumuz bu geniş kitle içerisinde birbirinden farklı gelişim özelliklerine sahip bireyler olabilecektir. Bazı bireyler fiziksel, ruhsal, duygusal, bilişsel özellikleri açısından farklılıklara sahip olabilecektir. Sonuç olarak hiçbir öğrencimiz herhangi bir özelliği açısından birbiriyle aynı olmayacaktır. Buna göre eğitim gereksinimleri olan bireyler arasında önemli bireysel farklılıklar olabilecektir. Eğitim ortamlarında ise
öğrenme özellikleri açısından önemli farklılıklar sergileyen öğrencilerimiz olabilecektir.

Mükemmel
0
çok iyi
0
Ortalama
0
Poort
0
Korkunç
0
0.0
0 yorumlar
× Destek